Usluge

Ekskluzivne Usluge

HY-POWER Flexomatic nudi veliki raspon IT usluga za Vas:

IoT – “Internet of Things”
Individualni softver i IoT rješenja za automatsko praćenje i prijavljivanje, "... od senzora do web portala".
Read more
Poslovna Rješenja
Kreiraćemo mrežu Vaše kompanije, individualnu web stranicu, online prodavnicu ili softversku aplikaciju, posebno prilagođenu na zahtjeve i procese vašeg posla
Read more
3D Modeli
Kreiraćemo 3D modele Vašeg produkta, ideje ili crteža/skice
Read more
Grafika / izgled
Kreiraćemo materijale spremne za štampu - baš onako kao što Vi to želite
Read more