IoT – “Internet of Things”

Individualni softver i IoT rješenja za automatsko praćenje i prijavljivanje, "... od senzora do web portala".
IoT – “Internet of Things”
Individualni softver i IoT rješenja za automatsko praćenje i prijavljivanje, “… od senzora do web portala”.

 

  • Mjerenje željenih podataka sa specijalno napravljenim senzorima ili sa standardnim senzorima (npr. temperatura, elektricitet, kiša, stanje napona, otvaranje/zatvaranje, …)
  • Podaci se šalju na server u realnom vremenu i analiziraju se automatski (bezbjednom komunikacijom preko senzora do servera putem HTTPS)
  • Slanje upozorenja kad se dostignu željene granice (npr. preko email-a ili SMS-a)
  • Prikazivanje prikupljenih podataka na web portalu
  • Organizacija i konfigurisanje senzora na web portalu
Imate li pitanjE?

Naš stručni tim će Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.